Picasa

Tải xuống Picasa dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
3.9.141.259
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống miễn phí Picasa

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Softonic, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống của sản phẩm trên trang web của nhà xuất bản.

Lưu ý: Vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của Softonic, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống của sản phẩm trên trang web của nhà xuất bản.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác